"Técniques d'expressió graficoplástiques"

Materials i treballs aquí